About

My7up.vn là chuyên trang chủ yếu cung cấp thông tin về thương hiệu nước giải khát 7Up. Trang web được tạo ra bởi một “fan cuồng” của 7up với mong muốn có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về thương hiệu nước giải khát này.

Website chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

  • Giới thiệu các sản phẩm của 7Up
  • Cập nhật tin tức về thị trường đồ uống nói chung
  • Các tin tức nội bộ của 7Up
  • Các tin tức thị trường khác