Kiến Thức

ISO là gì? Các tiêu chuẩn ISO là gì? Tại sao bạn cần tiêu chuẩn ISO

107
Tiêu chuẩn ISO là gì?

ISO là gì? Các tiêu chuẩn ISO hiện nay gồm những gì? Tại sao bạn cần tiêu chuẩn ISO trong sản xuất? Nếu bạn là doanh nghiệp đã, đang và sẽ kinh doanh sản xuất thì việc tìm hiểu tiêu chuẩn ISO là điều quan trọng. Hãy xem bài viết sau để biết thêm về tiêu chuẩn ISO.

Tiêu chuẩn ISO là gì?

Tiêu chuẩn ISO là gì?

ISO – International Organization for Standardization – là một tổ chức tiêu chuẩn hóa được thành lập vào ngày 23 tháng 2 năm 1947. Đây là một cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế thiết lập các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp. được sử dụng trên toàn cầu

ISO hiện có hơn 160 quốc gia thành viên. Trụ sở chính của ISO hiện tại ở Geneva, Thụy Sĩ. Việt Nam là nước thứ 77 tham gia hệ thống tiêu chuẩn hóa ISO. Tiêu chuẩn Việt Nam là tiêu chuẩn ISO đã được dịch sang tiếng Việt.

Nhiệm vụ chính là thúc đẩy phát triển tiêu chuẩn hóa nhằm tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế. Ngày nay, người ta đang mở rộng phạm vi áp dụng ISO cho mọi tổ chức, không phân biệt loại hình, quy mô, sản phẩm và sang cả lĩnh vực quản lý hành chính sự nghiệp do những ưu điểm và hiệu quả của việc áp dụng ISO.

Khoảng 20.000 tiêu chuẩn chất lượng đã được ISO xuất bản cho đến nay, và chúng bao gồm mọi thứ từ hàng hóa, dịch vụ và công nghệ được sản xuất cho đến thực phẩm, nông nghiệp và môi trường. Sử dụng các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp, tiêu chuẩn ISO được sử dụng trên toàn cầu.

Nhiệm vụ của tiêu chuẩn ISO là gì?

Nhiệm vụ của tiêu chuẩn ISO là gì

Tiêu chuẩn ISO là các quy tắc được tiêu chuẩn hóa quốc tế nhằm hỗ trợ các tổ chức hoạt động bền vững và phát triển các năng lực nhằm nâng cao giá trị của tổ chức trong mọi lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ. Khi tuân theo tiêu chuẩn ISO thì chất lượng sản phẩm sản xuất ra đáp ứng được yêu cầu chất lượng của người sử dụng.
Có nhiều bộ tiêu chuẩn ISO khác nhau cho từng ngành và lĩnh vực. Khi các tiêu chuẩn ISO được triển khai trong các doanh nghiệp và tổ chức, chúng sẽ bao gồm tất cả các khâu sản xuất cũng như quản lý nhân sự.

Cả trong nước và quốc tế cho thương mại hàng hóa và dịch vụ. Quá trình trao đổi này được thực hiện dễ dàng hơn bởi các tiêu chuẩn thống nhất quốc tế của ISO. Đồng thời, khi doanh nghiệp sử dụng tiêu chuẩn ISO, giá trị của họ trong mắt cộng đồng quốc tế sẽ tăng lên.

Do đó, sứ mệnh của ISO là thúc đẩy và cải tiến doanh nghiệp, từ đó tạo cơ hội phát triển.

Các loại chứng nhận ISO hiện nay.

Các loại chứng nhận ISO hiện nay.

Trên bình diện quốc tế, ISO thiết lập các thủ tục tiêu chuẩn hóa cho quản lý kinh doanh và công nghiệp. Bảy tiêu chuẩn được yêu thích nhất trong số nhiều bộ tiêu chuẩn mà ISO hiện có là:

Chứng nhận ISO 9001.

ISO 9000 là một tiêu chuẩn quốc tế được tạo ra để hỗ trợ các tổ chức thuộc mọi quy mô và loại hình trong việc phát triển và thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, hay ISO, đã phát triển và duy trì bộ hướng dẫn này với ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi quy mô.

Tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm các hướng dẫn và công cụ dành cho các tổ chức và doanh nghiệp muốn nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng. Vào ngày 24 tháng 9 năm 2015, phiên bản mới nhất của ISO 9001: 2015 đã được phát hành.

Tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan trong việc giảm thiểu tác hại của hoạt động và sản xuất của họ đối với môi trường.

Hiện tại, có năm phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001:

  • ISO 9001: 1987: tiêu chuẩn sản xuất và tài liệu thuần túy đầu tiên.
  • ISO 9001: 1994: không có nhiều thay đổi so với phiên bản định hướng sản xuất trước đó.
  • ISO 9001: 2000: một cải tiến lớn so với các phiên bản trước về tính linh hoạt và tính toàn diện. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ, đảm bảo hiệu quả của quá trình và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  • ISO 9001: 2008: Tiêu chuẩn này chỉ khác về thuật ngữ so với phiên bản trước.
  • ISO 9001: 2015 là phiên bản mới nhất và là một cải tiến so với phiên bản trước. Tập trung chủ yếu vào việc kiểm soát và quản lý hệ thống dựa trên rủi ro để phát triển lâu dài.

Tiêu chuẩn 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế về chứng nhận an toàn thực phẩm ở tất cả các cấp độ kết hợp phương pháp tiếp cận ISO 9001, quản lý an toàn thực phẩm và HACCP. Đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, ISO 22000 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Phiên bản mới nhất của ISO 22000: 2018 do tổ chức tiêu chuẩn hóa toàn cầu ISO phát triển liên quan đến an toàn thực phẩm.

Các tổ chức sẽ nhận được chứng nhận chứng minh rằng họ có thể quản lý rủi ro để đảm bảo an toàn thực phẩm nếu họ đáp ứng tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn 45001

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 bao gồm các hệ thống quản lý về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Để giảm thương tích và tổn thất sức khỏe, các yêu cầu bao gồm nhiệm vụ giúp tổ chức cải thiện hiệu suất của mình trong OH&S; trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của tổ chức.

Tiêu chuẩn quốc tế mới về quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, thay thế OHSAS 1801, là ISO 45001: 2018, một bộ tiêu chuẩn được phát hành vào ngày 12 tháng 3 năm 2018.

Do đó, việc chuyển đổi sang ISO 45001 sẽ diễn ra đối với các tổ chức có chứng nhận OHSAS 18001 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2021.

Một nhóm các chuyên gia về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã tiến hành nghiên cứu và phát triển tiêu chuẩn này dựa trên cách thức phát triển các tiêu chuẩn khác như ISO 9001 và ISO 14001.

Tiêu chuẩn 17025

Tiêu chuẩn ISO 17025 là một hướng dẫn kỹ thuật và hệ thống mà các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn và thử nghiệm có thể sử dụng để thể hiện trình độ tổ chức và kỹ thuật của họ, vận hành hiệu quả và cung cấp các kết quả hiệu chuẩn và thử nghiệm chính xác.

Tiêu chuẩn này có lợi ích kép là tăng cường hệ thống quản lý hành chính, kỹ thuật và chất lượng đồng thời công nhận năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Tiêu chuẩn HACCP

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm liên quan đến việc sử dụng các nguyên tắc HACCP. Nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng tiêu chuẩn HACCP trong sản xuất và chế biến thực phẩm.

Tiêu chuẩn OHSAS 18001

Tiêu chuẩn quốc tế OHSAS 18001 bao gồm các nhu cầu về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe. OHSAS 18001 hỗ trợ tổ chức kiểm soát và lường trước các mối nguy có thể phát sinh trong quá trình hoạt động bình thường và trong các tình huống đặc biệt, cũng như trong việc cải thiện các hoạt động đó.

Chứng nhận ISO – Chứng nhận Hệ thống là gì?

Chứng nhận ISO - Chứng nhận Hệ thống là gì?

Chứng chỉ ISO, còn được gọi là chứng chỉ ISO, được cấp do hoạt động của doanh nghiệp được gọi là chứng nhận ISO, trong đó tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) đánh giá chất lượng của hệ thống.

Về chứng nhận ISO

Chứng chỉ ISO, còn được gọi là chứng chỉ ISO, là bằng chứng cho thấy một công ty đã tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý ISO. Đây là bằng chứng chắc chắn có thể hỗ trợ doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu sản phẩm của mình trên thị trường.

Đánh giá giám sát hàng năm là bắt buộc để duy trì chứng chỉ ISO, chứng chỉ này có ngày hết hạn ba năm.

Như vậy bạn đã biết được các loại tiêu chuẩn ISO hiện nay. Việc có chứng nhận ISO có vai trò quan trọng trong lĩnh vực gia công, sản xuất. Đơn vị sản xuất cồn  đã đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13458:2016 nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng.

0 ( 0 bình chọn )

My7up Blog

https://my7up.vn
My7up.vn là Blog chuyên biên tập các bài viết về thông tin và các kiến thức đời sống hữu ích dành cho đọc giả

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm