Tạm ngưng toàn bộ cổ phiếu 7Up trên NSE

Tạm ngưng toàn bộ cổ phiếu 7Up trên NSE

Từ ngày 12/1/2018, toàn bộ giao dịch cổ phiếu của công ty 7-Up Bottling Company Plc đã bị tạm ngưng trên Sở Giáo dịch Chứng khoán Nigeria (NSE). Trước đó, công ty này đã nhận được thông báo về việc đình chỉ nhằm xác định lại các cổ đông đủ điều kiện để nhận được sự xem xét của Scheme.

Tạm ngưng toàn bộ cổ phiếu 7Up trên NSE

Thứ 5 tuần trước, các cổ đông của 7Up đã thông qua một nghị quyết để đi đến thống nhất cuối cùng tại phiên họp được diễn ra tại Toà án, cùng với quyết định này sẽ dẫn đến việc huỷ bỏ tự nguyện của Công ty 7Up từ danh sách chính thức trên Exchange.

Affelka S.A sẽ tăng quyền sở hữu của Công ty lên 100% bằng cách mua lại tất cả các cổ phiếu đang được lưu hành và đã phát hành trước đó hiện được nắm giữ bởi các cổ đông thiểu số. Để xem xét việc chuyển nhượng cổ phần này, mỗi cổ đông sẽ được thanh toán một khoản tiền là 125.000/Scheme. Khoản tiền này tượng trưng cho mức giá cao hơn 22,6% đối với giá cổ phiếu cuối cùng của 7-Up vào ngày 9/1/2018 và 27,6% giá cao hơn vào ngày 9/8/2017.

Seven-Up Plc là một nhà sản xuất độc lập và phân phối các nhãn hiệu nước giải khát được tiêu thụ rộng rãi tại Nigeria bao gồm các thương hiệu như Pepsi, 7Up, Mirinda, Teem, Mountain Dew và Aquafina. Thoả thuận mua lại 7Up diễn ra sau sáu năm kể từ khi đối thủ chính Coca-Cola xoá sổ một doanh nghiệp đóng chai tại đây theo một thoả thuận mua lại trị giá 136 triệu USD nhằm mở rộng kinh doanh và giảm thiểu sự cạnh tranh.

Sawhney, một quản lý mới được tuyển dụng vào năm nay đã nói rằng, việc huỷ bỏ Seven-Up trên sàn giao dịch là hoàn toàn hợp lý, tuy nhiên nó phải nhận được sự chấp thuận của cổ đông và các cơ quan điều hành.