Nhận định xu hướng phát triển của thị trường chè trong thời gian tới

Theo báo cáo của FAO, trong năm 2018, trong tổng số 1,6 tỷ lít đồ uống không cồn được tiêu thụ thì chè chiếm 266 triệu lít, tương đương 35,1 lít/người, cao hơn so với đồ uống có gas là 30,6 lít và cà phê 21,1 lít.

Những năm vừa qua, thị trường chè đã và đang lớn dần theo thời gian, đặc biệt là tại Trung Quốc. Trong khi đó, nhu cầu ở những thị trường khác cũng không Read More