Affelka mua lại 19.33 tỷ cổ phiếu của 7Up

Theo báo cáo từ Stanley Opara, Công ty nước giải giát 7Up sẽ được Affelka mua lại 19,33 tỷ cổ phiếu (tương đương 60 triệu USD) theo thoả thuận nhằm tái cấu trúc công ty hiện đang gặp khó khăn.

Affelka mua lại 19.33 tỷ cổ phiếu của 7Up

Thời gian vừa qua, ngành công nghiệp nước giải khát đã bị ảnh hưởng không nhỏ từ việc suy thoái nền kinh tế ở Nigeria – quốc gia đông dân nhất của Châu Phi và cuộc khủng hoảng tiền tệ … Read More